O nas

Leta 2000 sprejet zakon o Zavarovalništvu je v slovenskem prostoru odprl nov način dela: pri sklepanju vseh zavarovalniških poslov in vrednostnih papirjev vam sedaj lahko pomagamo ZAVAROVALNI POSREDNIKI.

Kdo so zavarovalni posredniki?

Najprej moramo ločiti med seboj zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. Zavarovalni posredniki zastopamo vas – ZAVAROVANCE, medtem ko zavarovalni zastopniki delajo v imenu zavarovalnice.

Zavarovalni posredniki sodelujemo z vsemi registriranimi zavarovalnicami na slovenskem trgu. Pripravljamo najugodnejše rešitve za zavarovanca, povežemo zavarovanca z izbrano zavarovalnico in sodelujemo pri sklepanju zavarovalnih pogodb ter skrbimo za zavarovanca skozi vso zavarovalno obdobje.

Zanimivo je, da so naše usluge zavarovalnega posrednika za vas brezplačne. Zakon o zavarovalništvu opredeljuje brezplačno posredovanje za zavarovanca, ker je izredno malo podjetij ali posameznikov, ki imajo dovolj znanja iz zavarovalništva¸, da bi lahko nastopali proti strokovnjakom, zaposlenim v zavarovalnicah. Zato nastopamo mi, s pripravo povpraševanj za navadno že obstoječe ponudbe zavarovanja ali potrebe po novih zavarovanjih, za sklepanje pod ugodnejšimi pogoji.

Ko boste ugotovili, da bi bila zavarovanja, pripravljena z našo pomočjo, resnično ugodnejša od vaših dosedanjih zavarovanj in potreb po novih, smo prepričani, da se boste odločili za sodelovanje z nami.