Z naso pomocjo

... boste prišli do optimalnih rešitev s področja zavarovalniških poslov in to brezplačno.

Posredujemo kvalitetne in uporabne informacije s področja zavarovalništv. Pripravimo ponudbe različnih zavarovalnic. Svetujemo pri izbiri najugodnejše zavarovalnice za posamezna zavarovalna področja glede na vaše potrebe.

  • Varujemo interese zavarovanca in ugotavljamo njegove potrebe po zavarovalnem kritju
  • Spremljamo in opozarjamo na morebitne spremembe v času trajanja zavarovalne pogodbe ter po potrebi predlagamo spremembe