Zakaj CeresIn

Vsak uspešen manager bi moral iskati odgovore na vprašanja kot so:

  • Ima naša družba načrtovano strategijo zavarovanja?
  • Katera služba v podjetju je zadolžena za ugotavljanje zavarovalnih pogojev?
  • Kdo določa potrebe po zavarovanju in vsebino zavarovalnih pogojev – podjetje ali zastopnik zavarovalnice?
  • Koliko plačamo letnih premij in koliko zavarovalnin izterjamo?
  • Kolikšen je škodni rezultat glede na zavarovalno vsoto ali v primerjavi z drugimi podjetji v isti panogi?
  • Kakšen sistem ugotavljanja škodnih dogodkov in uveljavljanja odškodnin je vzpostavljen v podjetju?
  • Koliko je bilo škodnih dogodkov, ki niso zajeti z ustreznim zavarovanim kritjem, kolikšen je ta vpliv na rezultat poslovanja in kakšna je reakcija podjetja na te ugotovitve?
  • Kako podjetje spremlja problematiko zavarovanja v Evropi?

Kdaj nas boste poklicali, je odvisno od vas. Ne odlašajte, čas je zlato.
Ničesar nimate izgubiti, lahko le pridobite!