Zavarovanja

Zavarovanja prevoznih sredstev in strojev

Avtomobili in potniška vozila, kombinirana in tovorna vozila, kmetijska mehanizacija in stroji … optimalno, prijaznejše, strokovno! Povečana raba vozil in strojev, večja izpostavljenost … trenutek nepazljivosti ali pa splet okoliščin in že smo tam, kjer si nismo želeli.

Zavarovanja objektov

Poslopja: šole, občine, hoteli, podjetja, stanovanjske skupnosti, proizvodnja, zdravilišča … nepredvidljive okoliščine, vremenski pojavi, nezgode, nepazljivost ...

Zavarovanja odgovornosti

Civilno-pravni odškodninski zahtevki tretjih oseb, povzročitev škode potnikom ali na blagu s strani lastnikov/upravljalcev zrakoplovov ali vodnih plovil, odgovornost proizvajalca za izdelke, strokovne napake kljub vestnemu opravljanju dela, škoda na tovoru … zaščitite se pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki je lahko povzročena pri izvajanju dejavnosti.

Zavarovanje naprav in strojeloma

Škoda, okvara ali izguba računalniške opreme, elektronskih aparatov, strojev, naprav, orodij lahko pomeni ...

Osebna zavarovanja

Nezgodna zavarovanja, zdravstvena zavarovanja na poslovnih potovanjih v tujini, življenjska zavarovanja za podjetja, kolektivna pokojninska zavarovanja…kot delodajalec lahko v celoti ali delno financirate premije zaposlenim v okviru kolektivnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, zavarujete lahko svoje zaposlene, ki potujejo v tujino.

Zavarovanja posekov in plodov

Zavarujte vaš prihodek pred uničenjem ali zmanjšanjem pridelka, ki ga lahko povzročijo naravne nesreče, kot je toča, vihar, poplave, požari, viharji ipd.

Zavarovanja živali

Živali so lahko za lastnike, rejce ali podjetja neprecenljive vrednosti … zavarujte jih za primer bolezni ali nezgode.

Zavarovanje finančnih izgub, zavarovanje finančnih kreditov, zavarovanje blagovnih terjatev, kavcijska zavarovanja

V primeru nesreče ohranite vrednost premoženja, zavarujte si kredite in terjatve iz kreditnih in plačilnih kartic, zavarovanje tveganja neplačila prodanega blaga, zavarovanje dobave blaga pravočasno in prave kvalitete.