O nas

22 let izkušenj na področju zavarovalno posredniškega svetovanja za podjetja – Že od 1990

PRIDRUŽITE SE
CERESin
SKUPNOSTI

Naše sodelovanje z izbranimi najboljšimi slovenskimi in tujimi zavarovalnicami nam omogoča pridobitev najkakovostnejših ponudb tako po vsebini kot po ceni.

Zakaj je to bistveno?

Ker naš pristop temelji predvsem na predhodni analizi tveganj in optimizaciji morebitnih obstoječih zavarovalnih pogodb.
Kot zavarovalno posredniško podjetje vam bomo prav tako stali ob strani tudi po sklenitvi zavarovalne pogodbe. To pomeni, da vam bomo pomagali pri sestavljanju zahtevkov za zavarovalne primere in oceni izplačil zavarovalnine vse do poteka zavarovalne pogodbe.
Po zavarovalniški zakonodaji* imamo kot posredniki, za razliko od zastopnikov, prednost v tem, da so nam na prvem mestu vaše želje, potrebe in interesi, plačilo naših storitev pa je na strani izbrane zavarovalnice.

STE VEDELI, DA SMO LASTNIKI

IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA CERES?

Naš izobraževalni center Ceres skrbi za strokovna izobraževanja na področjih, ki jih zastopamo. Nenehno vlaganje v znanje in sledenje trendom je nekaj, kar nas razlikuje od ostalih.

Spodaj tudi fotografija z ene izmed delavnic.

Naše temeljne vrednote so:

01
STROKOVNOST – Naše delovanje temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih svetovalci pridobivajo s stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem na vseh področjih našega delovanja.
02
PRILAGODLJIVOST – Vsaki stranki se posvetimo s popolno predanostjo njenim željam, potrebam in zmožnostim. Razumemo skrbi, dvome in izražene želje.
03
POŠTENOST – Naše svetovanje temelji na odkritosti, zaupanju in odgovornosti do strank. Ob tem upoštevamo najvišje strokovne, etične in moralne standarde.
04
SKRBNOST – Za vse naše stranke skrbimo dolgoročno in celovito.

Naša vizija je jasna. Ne skrivamo ambicij po tem, da postanemo ena vodilnih agencij v osrednji Evropi. Za naše stranke želimo vzpostaviti najvišji nivo finančno premoženjskega skrbništva. Ta pa se odraža skozi visoko strokovnost svetovanja in neprestano skrb za vaše interese.

Jasen je tudi pristop, ki temelji na celostnem pristopu. Želimo si še naprej osveščati in pomagati ljudem na področju investicij, varnosti ter zavarovanj bančnih in lizing poslov, še posebej na področju socialne varnosti in pokojninske problematike. Na koncu pa nenhno vzpostavljati in graditi dolgoročni odnos z vami preko stalnega finančno premoženjskega monitoringa.

Orali smo ledino

Smo ena prvih tovrstnih družb za zavarovalno posredovanje v Sloveniji – Že od 1990

Čedalje pogosteje prejemamo vse več vprašanj tudi o nas, naši ekipi. Še nikoli ni bilo bolj pomembno s kom gradimo poslovni odnos ali smo oboji zavezani podobnim vrednotam. V poplavi različno kakovostnih ponudnikov je pomembno, da izberete premišljeno. Zato se nam zdi prav, da namenimo nekaj besed tudi o naši zgodbi, začetkih in o tem zakaj smo bili ena prvih tovrstnih družb za zavarovalno posredovanje v Sloveniji.

 

Naš začetek sega v leto 1990, ko je eno izmed prvih posredniških hiš v Sloveniji ustanovil spoštovani Vinko Škrjanec. Leta 2011 sem se mu s svojimi izkušnjami znanjem in ambicijami pridružil še Iztok Kopriva. Skupaj sva ustanovila posredniško družbo Ceresin, katera uspešno deluje še danes. Vinko Škrjanec je bil začetnik posredništva v Sloveniji in resnično velik poznavalec posredništva v zavarovalništvu.

Z najino združitvijo je najina skupna zgodba pridobila dva pomembna temelja. Zastopniški del na eni strani z zastopniško agencijo Ceresa d.o.o. in posredniški del na drugi strani Ceresin d.o.o. Tako nudimo celostno podporo tako fizičnim strankam kot podjetjem.

 

Sedaj nas je v posredniški družbi Ceresin d.o.o. že 10 izkušenih posrednikov, kateri si med seboj razedelimo naloge delovanja. V naši ekipi je močno prisotno medgeneracijsko sodelovanje, saj zagovarjamo ta model delovanja. Tako se uspešno prepletajo dolgoletne izkušnje in nove ideje, kar daje še dodaten zagon.

 

Hvala, ker ste si vzeli čas in spoznali našo zgodbo.
Zgodbo, ki jo soustvarjamo skupaj z vami.

* Na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor si lahko preberete več o Licenci AZN.

Licenca je dovoljenje regulatorja, Agencije za zavarovalni nadzor, da smo pooblaščeni za sklepanje zavarovalnih pogodb. Bistvena razlika med zastopništvom in posredništvom je torej v tem, da zastopnik zastopa zavarovalnico ali zavarovalnice nasproti zavarovalcem, posrednik pa zavarovalca nasproti zavarovalnicam. Razvoj panoge zavarovalništva v EU se nagiba v smer, da se bo na podlagi direktiv, predpisov in smernic EU ta pomembna razlika postopoma izničila.

Leta 2000 sprejet zakon o Zavarovalništvu je v slovenskem prostoru odprl nov način dela. Pri sklepanju vseh zavarovalniških poslov in vrednostnih papirjev vam sedaj lahko pomagamo ZAVAROVALNI POSREDNIKI.

Najprej moramo ločiti med seboj zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. Zavarovalni posredniki zastopamo vas – ZAVAROVANCE, medtem ko zavarovalni zastopniki delajo v imenu zavarovalnice.

Zavarovalni posredniki sodelujemo z vsemi registriranimi zavarovalnicami na slovenskem trgu. Pripravljamo najugodnejše rešitve za zavarovanca, povežemo zavarovanca z izbrano zavarovalnico in sodelujemo pri sklepanju zavarovalnih pogodb ter skrbimo za zavarovanca skozi vso zavarovalno obdobje.

Ste vedeli, da so naše usluge zavarovalnega posrednika za vas brezplačne? Zakon o zavarovalništvu opredeljuje brezplačno posredovanje za zavarovanca, ker je izredno malo podjetij ali posameznikov, ki imajo dovolj znanja iz zavarovalništva, da bi lahko nastopali proti strokovnjakom, zaposlenim v zavarovalnicah. Zato nastopamo mi, s pripravo povpraševanj za navadno že obstoječe ponudbe zavarovanja ali potrebe po novih zavarovanjih, za sklepanje pod ugodnejšimi pogoji.

Ko boste ugotovili, da bi bila zavarovanja, pripravljena z našo pomočjo, resnično ugodnejša od vaših dosedanjih zavarovanj in potreb po novih, smo prepričani, da se boste odločili za sodelovanje z nami.

POTREBUJETE POMOČ
PRI ZAVAROVANJU
PODJETJA?

Zavarovanje za podjetje je temelj vsakega poslovanja in začne se z vami.