CERESIN STORITVE
ZA VAS

IZKORISTITE PREDNOSTI
CERESin STORITEV

Kdaj nas boste kontaktirali, je odvisno od vas. Ne pozabite, da nimate česa izgubiti, lahko le pridobite.

Ne odlašajte, čas je zlato.

brezplačen svetovalec pod polno odgovornostjo,
kvalitetnejše in ugodnejše zavarovanje takoj,
informiranost, zaščita in varnost stranke,
pomoč pri škodnem primeru.

VSAK USPEŠEN MANAGER BI MORAL
ISKATI ODGOVORE NA VPRAŠANJA, KOT SO:

null

Ima naša družba načrtovano strategijo zavarovanja?

null

Katera služba v podjetju je zadolžena za ugotavljanje zavarovalnih pogojev?

null

Kdo določa potrebe po zavarovanju in vsebino zavarovalnih pogojev – podjetje ali zastopnik zavarovalnice?

null

Koliko plačamo letnih premij in koliko zavarovalnin izterjamo?

null

Kolikšen je škodni rezultat glede na zavarovalno vsoto ali v primerjavi z drugimi podjetji v isti panogi?

null

Kakšen sistem ugotavljanja škodnih dogodkov in uveljavljanja odškodnin je vzpostavljen v podjetju?

null

Koliko je bilo škodnih dogodkov, ki niso zajeti z ustreznim zavarovanim kritjem, kolikšen je ta vpliv na rezultat poslovanja in kakšna je reakcija podjetja na te ugotovitve?

null

Kako podjetje spremlja problematiko zavarovanja v Evropi?

POTREBUJETE POMOČ
PRI ZAVAROVANJU
PODJETJA?

Zavarovanje za podjetje je temelj vsakega poslovanja in začne se z vami.